Нүүр хуудас

ХААИС-Д ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

2013-05-13 Otgoo Унших

ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

2013-06-05 otgoo Унших

ХАМТАРСАН ХОС ХӨТӨЛБӨРҮҮД

2012-04-05 otgoo Унших

ОЛОН УЛСЫН ХОС ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2012-04-05 otgoo Унших

ХӨНГӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЭЛСЭХ

2012-04-05 otgoo Унших

МЭРГЭЖЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2012-04-05 otgoo Унших

ЭЛСЭЛТИЙН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ

2012-04-05 otgoo Унших

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖИЙГ ИНТЕРНЭТ БАНКААР ХИЙХ ЖУРАМ

2012-04-05 otgoo Унших

ХААИС-Д ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

2013-05-13

ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

2013-06-05

ХАМТАРСАН ХОС ХӨТӨЛБӨРҮҮД

2012-04-05

ОЛОН УЛСЫН ХОС ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2012-04-05

ХӨНГӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛӨӨР ЭЛСЭХ

2012-04-05

МЭРГЭЖЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2012-04-05

ЭЛСЭЛТИЙН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ

2012-04-05

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖИЙГ ИНТЕРНЭТ БАНКААР ХИЙХ ЖУРАМ

2012-04-05

ХААИС-ийн Багш нарын цахим хичээлийн булан

Мэдээлэл технологийн төв

Дотоод сүлжээ ашиглан програм болон драйверууд татаж авч суулгах


Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн багш, ажилчдад зориулсан “Дотоод сүлжээ ашиглан програм болон драйверууд татаж авч суулгах” зааварчилгаа болон серверт байгаа програм хангамжийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүй...

хааис-д дотоод сүлжээгээр мэдээлэл дамжуулах, мэдээлэл солилцоход ашиглах журам


 Нэг. Ерөнхий зүйл

 Энэхүү журмаар ХААИС-ийн албад нэгж, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд гадаад, дотоод сүлжээг зүй зохистой ашиглах, мэдээлэл солилцох, мэдээлэл дамжуулах үйл ажиллагааг зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй...

Албаны и-мэйл хаяг авах хүсэлтийн маягт


ХААИС-д шинээр ажилд орсон буюу хаяг нээлгэж амжаагүй багш, ажилтанд албаны и-мэйл хаяг нээнэ.

Дэлгэрэнгүй...

Компьютер, техник хэрэгслийг ашиглах журам


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. ХААИС-ийн компьютер, техник хэрэгслийг ашиглах, эвдрэл гэмтлийг оношлох, засах, акт тогтоох үйл ажиллагаанд энэхүү журмыг баримтлана.

Дэлгэрэнгүй...